IDEJNI PROJEKT

Idejnim projektom definiramo izgled vrta, položaj i izgled vrtnih elemenata (popločenja, staze, sjenice, vodeni elementi, potporni zidovi, stepeništa…), osnovni raspored i odabir biljnih vrsta, mjere zaštite okoliša.

Donaea vrtovi
Izvedbeni projekt krajobraza hotela Punta na Velom LošinjuIzvedbeni projekt krajobraza hotela Punta na Velom Lošinju

Projekt radimo na osnovi snimke terena i želja klijenta, koje prilagođavamo stvarnim mogućnostima vrta, kao i raspoloživom budžetu.
Ako je riječ o prostoru s vrijednom postojećom vegetacijom, projekt započinjemo inventarizacijom i valorizacijom postojećeg biljnog fonda i prijedlogom uklapanja u novo krajobrazno rješenje.

IDEJNI PROJEKT

Radi bolje predodžbe klijentu pripremamo i perspektivne skice budućeg uređenja vrta te po potrebi i nekoliko varijanti uređenja, sve do odabira one odgovarajuće.


Dionaea vrtovi

A most wonderful article
dionaea
dionaea
Dionaea vrtovi
5 stars - "A good seafood place." Great service.