DRUŠTVO

NAZIV DRUŠTVA:
DIONAEA-VRTOVI uređenje vrtova, parkova i oprema d.o.o.
ADRESA SJEDIŠTA:
Vrbje 42a, 10000 Zagreb
ADRESA UREDA:
Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB
OIB:
46451403103
ŠIFRA DJELATNOSTI:
74200
IBAN:
HR6023600001101292476 kod Zagrebačke banke
REGISTRIRANO:
16. srpnja 1996. g. pri Trgovačkom sudu u Zagrebu

 
 

Dionaea vrtovi

A most wonderful article
dionaea
dionaea
Dionaea vrtovi
5 stars - "A good seafood place." Great service.