Vile Lošinj - Dionaea

Vile Lošinj

U zaštićenoj šumi Čikata smještene su mnogobrojne austrougarske vile koje su s vremenom mijenjale vlasnike, a njihovo ruho i vrtovi obnovljeni su poštujući kulturu, nasljedstvo i lokalitet.

Vile Lošinj

Upravo se na primjerima Lošinjskih vila, može proučavati čovjekova težnja za lijepim. Svaka od njih krije mnoge tajne, mijenja vlasnike, ali one ostaju, obnavljajući i zidove i vrtove…

Moment očuvanja postojeće vegetacije bio je najveći izazov, koji je mjestimično rezultirao zadržavanjem, a mjestimično i premještanjem starih stabala, palmi i sukulenata. Njega takvih stabala na novoj poziciji zahtijeva puno stručnog znanja i vještine. Također, trebalo je pomno izabrati i nova stabla koja će se lako uklopiti i dati potrebnu privatnost.

Na starim vedutama Lošinja, posebno Čikata, vidljive su neke od vila u puno izražajnijem obličju, jer su tada nasadi alepskih borova i palmi bili mladi i ostavljali su otvoren vidik na nova luksuzna zdanja. No, s vremenom i rastom vegetacija im je dala potpunu privatnost.

Izdvojeni projekti