Dubrovački vrtovi sunca - Dionaea

Dubrovački vrtovi sunca

Parkovi i krovni vrtovi kompleksa u Orašcu pored Dubrovnika istaknuti su autohtonim biljkama sa sezonskim promjenama boja kako bi prostor bio atraktivan tijekom cijele godine.

Dubrovački vrtovi sunca

Hotelski kompleks Dubrovački vrtovi sunca u Orašcu kraj Dubrovnika uključuje rezidencijalno naselje i sportski centar Radisson Blu Hotel & Spa.

Kompleks obuhvaća 57.000 m² parkovnih površina, koje su zbog svoje jedinstvene lokacije i bogate prirodne vegetacije bile pravi izazov za krajobrazno uređenje. Prilikom projektiranja iznimnu smo pažnju posvetili očuvanju postojećeg bilja, posebice vitkih čempresa i stoljetnih maslina te njihovu uklapanju u novo krajobrazno rješenje.

 • Investitor

  Dubrovački vrtovi sunca d.o.o.

 • Lokacija

  Orašac, Dubrovnik, Hrvatska

 • Trajanje izvedbe

  III-VI 2009.

 • Obuhvat

  17.000 m²

 • Info

  Krajobrazni projekt i izvedba okoliša hotela ukupne zelene površine 17.000 m², od čega 5.000 m². krovnih vrtova hotela

 • Web

  Web

Osobito pozorno projektirali smo i izveli „zelene krovove“ hotela, ukupne površine 5.000 m². Jednostavnom kompozicijom nepravilnih organskih oblika zelenog krova wellness centra nastojali smo postići poseban vizualni ugođaj i prepoznatljivost prostora. Ideja zelenog krova proizašla je iz pogleda na razvedenu igru otoka dubrovačkog akvatorija.

Nepravilni organski oblici postignuti su kombiniranjem cvatućih i aromatskih biljaka, koje kao otoci bilja izviru iz mora dekorativnog kamena. Ideju inspiriranu morem prenijeli smo i na krovni vrt kongresnog centra. Valovi lavande u kombinaciji s valovima tratine od dihondre i dekorativnim kamenom dočaravaju neprestano mreškanje mora.

Dubrovački vrtovi sunca prije/poslije

Dubrovački vrtovi sunca prije/poslije

Izdvojeni projekti