Naši podatci - Dionaea

Naši podatci

Naziv tvrtke: DIONAEA-VRTOVI, uređenje vrtova, parkova i oprema, d.o.o.
Sjedište tvrtke: VRBJE 42a, 10000 Zagreb, Hrvatska
Broj telefona: +385 1 3010110
E-MAIL: dionaea@dionaea.hr

OIB: 46451403103
Matični broj: 080086172

Naziv banke: Zagrebačka banka d.d.
Broj žiro računa: HR6023600001101292476
IBAN (bankovni račun): HR6023600001101292476
SWIFT CODE (poslovna banka): ZABAHR2X

Članovi uprave: Nataša Tiška Vrsalović
Direktor: Nataša Tiška Vrsalović

Temeljni kapital: 1.260.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Tvrtka DIONAEA-VRTOVI d.o.o. društvo je s ograničenom odgovornošću za projektiranje, izvođenje i održavanje vrtova i parkova, upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu