KROVNI VRTOVI

Galopirajućom izgradnjom građevina i zauzimanjem i ono malo preostalih zelenih gradskih površina, vrtovi se polako sele na krovove.

Dionaea vrtovi
Krovni vrtovi

Pritom je posve nevažno je li riječ o vrtovima povrh podzemnih ili nadzemnih garaža, atrijskim krovnim vrtovima ili pak vrtovima na terasama ili krovovima nebodera.
Napraviti vrt na terasi ili krovu, zasaditi stabla i grmlje koje će rasti ponad betona, vratiti život u prostor koji je oduzet prirodi… Sve nas to nadahnjuje da svakom krovnom vrtu pristupimo s još više entuzijazma (ako je to uopće moguće!) nego “običnim”, prizemnim vrtovima.

S obzirom na namjenu, izvodimo krovne vrtove prilagođene samo vizualnom užitku ili pak one koji služe kao prostor za boravak i odmor sa svim vrtnim elementima – drvećem, travnjakom, vodenim elementima, stazicama, sustavom za navodnjavanje…


Dionaea vrtovi

A most wonderful article
dionaea
dionaea
Dionaea vrtovi
5 stars - "A good seafood place." Great service.

INTENZIVNI KROVNI VRTOVI


Intenzivni krovni vrtovi vizualno mogu biti poput vrtova na tlu, no njihova je izvedba nešto složenija.

Dionaea vrtovi
INTENZIVNI KROVNI VRTOVI IZVEDBA INTENZIVNIH KROVNIH VRTOVA

S obzirom na to da se ne formiraju na prirodnom tlu, potrebno je stvoriti uvjete za normalan rast biljaka.
Na krovu tako mogu rasti ruže, grmlje, ukrasne trave, stabla. Mogu se izraditi svi željeni vrtni elementi – fontane, jezerca, staze, zidići, pergole… Ovisno o namjeni vrta ili parka, moguće je izgraditi dječje igralište, zasaditi drvored, formirati terase za sunčanje ili boravak.
Već pri građevinskom projektu objekata potrebno je znati kakav krovni vrt želimo kako bi se statički osigurala nosivost za željenu debljinu supstrata, a građevinski omogućila njegova postava (rubni zidići krova).

Tako vas uz stanovita građevinska ili financijska ograničenja, samo nedostatak mašte može spriječiti da na krovu izgradite vrt.

IZVEDBA INTENZIVNIH KROVNIH VRTOVA

Ponekad je potrebno koristiti module za nadvišenje kako se bi se smanjila količina potrebnog materijala, posebno kad je riječ o teško dostupnim lokacijama ili ukoliko želimo smanjiti opterećenja na krovu.

IZVEDBA INTENZIVNIH KROVNIH VRTOVA IZVEDBA INTENZIVNIH KROVNIH VRTOVA

Nakon postave modula koje je potrebno međusobno dobro povezati, slijedi njihova ispuna šljunkom.

Na mjestima predviđenima za sadnju biljaka, gdje je potrebna veća dubina supstrata, umjesto modula postavljaju se drenažno-akumulirajuće PVC kadice (visine 6 cm) koje se ispunjavaju mineralnim supstratom (granulat lave, ekspandirane gline), na koji se polaže filterski geotekstil. Na geotekstil se doprema supstrat, a debljina supstrata ovisi o vrsti biljaka koje želimo zasaditi (primjerice 20 – 30 cm za nisko grmlje i biljke pokrivače tla, 30 – 60 cm za veće grmlje).

Nakon dopreme, razastiranja i finog planiranja supstrata (neophodna je posebna mješavina supstrata za intenzivni krovni vrt!), slijedi sadnja biljaka prema projektu. Nakon sadnje se na šljunčanoj površini razastire završni dekorativni sloj šljunka.
Izvedba vrtnih elemenata (vodeni element, staze, terasa) izvodi se nešto kompliciranije nego u običnim vrtovima, i to zbog teže dostupnosti te ograničene visine za konstrukciju.

 

Dionaea vrtovi

A most wonderful article
dionaea
dionaea
Dionaea vrtovi
5 stars - "A good seafood place." Great service.

EKSTENZIVNI KROVNI VRTOVI


Ekstenzivni krovni vrtovi traže minimalno održavanje, a ipak pružaju ugodu vrta.

Dionaea vrtovi
EKSTENZIVNI KROVNI VRTOVI EKSTENZIVNI KROVNI VRTOVI

Obično se izvode na nedostupnim mjestima ili mjestima koja želimo da su “zelena” i vizualno ugodna, ali ih ne koristimo aktivno.
Zbog ograničene debljine supstrata od 8 do 12 (15) cm, izbor biljaka koje možemo saditi je sužen. Tako se za ekstenzivne krovne vrtove koriste uglavnom neke od brojnih vrsta sukulenata (najčešće sedumi), livadne trave, začinske biljke ili mahovina.
Održavanje takvih vrtova je jednostavno, nije ih potrebno redovito zalijevati, plijeviti, ni održavati te su najčešće biljke ostavljene na “milost i nemilost” prirodnim uvjetima.

IZVEDBA EKSTENZIVNIH KROVNIH VRTOVA

Na izvedenu hidroizolaciju polaže se zaštitni geotekstil te se na njega postavljaju drenažno-akumulirajuće kadice od stiropora.

IZVEDBA EKSTENZIVNIH KROVNIH VRTOVA IZVEDBA EKSTENZIVNIH KROVNIH VRTOVA

Na kadice se zatim polaže filterski geotekstil i doprema posebno pripremljena mješavina supstrata za sadnju biljaka. Supstrat se najčešće doprema u velikim vrećama (tzv. big bag) koje se na krov zbog teže dostupnosti podižu kranskom dizalicom. Za ekstenzivni krovni vrt dovoljan je sloj od 8 do 12 cm supstrata u slegnutom stanju.
Uz rubove krova najčešće se formira pojas šljunka, odijeljen od supstrata geotekstilom. Nakon planiranja supstrata slijedi sadnja biljaka, u ovom slučaju nekoliko različitih vrsta seduma (Sedum sp.). Biljke se sade prema projektu, a količina biljaka po četvornom metru ovisi o veličini sadnica te željenom efektu (preporučamo 25 – 35 kom/m2).
U prvih nekoliko mjeseci nakon sadnje potrebno je povremeno zaliti biljke, dok kasnije zalijevanje nije nužno.


IZVEDENI KROVNI VRTOVI

IZVEDENI KROVNI VRTOVI

HOTEL PUNTA

HOTEL PUNTA Pogledaj projekt >
HOTEL PUNTA
Ekstenzivni krovni vrt Hotela Punta na Losinju Ekstenzivni krovni vrt Ekstenzivni krovni vrt s instalacijom ribica od plexiglasa n a krovu Hotela Punta na Losinju Zracna snimka vrtova hotela Punta, Veli Losinj Krovni vrt hotela Punta, Veli Losinj Krovni vrt iznad bazena hotela Punta, Veli Losinj Krovni vrt hotela Punta, Veli Losinj
VILA RIJEKA – KROVNI VRT NA HRIDI

VILA RIJEKA – KROVNI VRT NA HRIDI

VILA RIJEKA – KROVNI VRT NA HRIDI Pogledaj projekt >
VILA RIJEKA – KROVNI VRT NA HRIDI
VILA RIJEKA – KROVNI VRT NA HRIDI Krovni vrt obiteljske vile u Rijeci, Hrvatska Krovni vrt obiteljske vile u Rijeci, Hrvatska Lavande na krovnom vrtu obiteljske vile u Rijeci, Hrvatska Lavande na krovnom vrtu obiteljske vile u Rijeci, Hrvatska Krovni vrt obiteljske vile u Rijeci, Hrvatska Bazen na krovnom vrtu obiteljske vile u Rijeci, Hrvatska Krovni vrt obiteljske vile na klifu u Rijeci, Hrvatska Lavande na krovnom vrtu obiteljske vile u Rijeci, Hrvatska Krovni vrt obiteljske vile na klifu u Rijeci, Hrvatska
Lavande na krovnom vrtu obiteljske vile u Rijeci, Hrvatska

RADISSON BLU – WELLNESS

RADISSON BLU – WELLNESS Pogledaj projekt >
RADISSON BLU – WELLNESS
RADISSON BLU – WELLNESS Intenzivni krovni vrt na wellnesu Radisson Blu Resort & Spa, Dubrovnik Sun Gardens Ekstenzivni krovni vrt hotela Radisson Blue u Orascu, Dubrovnik Intenzivni krovni vrt na wellnesu Radisson Blu Resort & Spa, Dubrovnik Sun Gardens Intenzivni krovni vrt na wellnesu Radisson Blu Resort & Spa, Dubrovnik Sun Gardens Intenzivni krovni vrt na wellnesu Radisson Blu Resort & Spa, Dubrovnik Sun Gardens Intenzivni krovni vrt na wellnesu Radisson Blu Resort & Spa, Dubrovnik Sun Gardens Intenzivni krovni vrt na wellnesu Radisson Blu Resort & Spa, Dubrovnik Sun Gardens
HOTEL KEMPINSKI

HOTEL KEMPINSKI

HOTEL KEMPINSKI Pogledaj projekt >
HOTEL KEMPINSKI
HOTEL KEMPINSKI Krovni vrtovi Hotela kempinski u Savudriji, Istra, Hrvatska Krovni vrtovi Hotela kempinski u Savudriji, Istra, Hrvatska Krovni vrt hotela Kempinski u Savudriji Krovni vrt hotela Kempinski u Savudriji Krovni vrt hotela Kempinski u Savudriji Krovni vrt hotela Kempinski u Savudriji Krovni vrt hotela Kempinski u Savudriji Krovni vrt hotela Kempinski u Savudriji Krovni vrt hotela Kempinski u Savudriji Krovni vrt hotela Kempinski u Savudriji Krovni vrt hotela Kempinski u Savudriji
RADISSON BLU – KONGRES

RADISSON BLU – KONGRES

RADISSON BLU – KONGRES Pogledaj projekt >
RADISSON BLU – KONGRES
RADISSON BLU – KONGRES Intenzivni krovni vrt Kongresnog centra Radisson Blu Resort & Spa, Dubrovnik Sun Gardens u Orascu Intenzivni krovni vrt Kongresnog centra Radisson Blu Resort & Spa, Dubrovnik Sun Gardens u Orascu Intenzivni krovni vrt Kongresnog centra Radisson Blu Resort & Spa, Dubrovnik Sun Gardens u Orascu
HOTEL BELLEVUE

HOTEL BELLEVUE

HOTEL BELLEVUE Pogledaj projekt >
HOTEL BELLEVUE
HOTEL BELLEVUE Začinski krovni vrt iznad restorana Hotela Bellevue Začinski krovni vrt hotela Bellevue	Začinski krovni vrt hotela Bellevue	Začinski krovni vrt hotela Bellevue	Ekstenzivni krovni vrt na passageu Hotela Bellevue na Losinju Ekstenzivni krovni vrt
PRIVATNI KROVNI VRTOVI

PRIVATNI KROVNI VRTOVI

PRIVATNI KROVNI VRTOVI Pogledaj projekt >
PRIVATNI KROVNI VRTOVI
PRIVATNI KROVNI VRTOVI Ekstenzivni krovni vrt vila Losinj na cikatu Ekstenzivni krovni vrt na privatnom objektu Ekstenzivni krovni vrt na privatnom objektu Ekstenzivni krovni vrt na privatnom objektu Ekstenzivni krovni vrt Vile Pi u Cepinu Ekstenzivni krovni vrt Vile Pi u Cepinu Ekstenzivni krovni vrt na privatnom objektu Ekstenzivni krovni vrt na privatnom objektu Ekstenzivni krovni vrt na privatnom objektu Ekstenzivni krovni vrt vila Losinj na cikatu Ekstenzivni krovni vrt vila Losinj na cikatu Ekstenzivni krovni vrt vila Losinj na cikatu Ekstenzivni krovni vrt vila Losinj na cikatu
HAK

HAK

HAK Pogledaj projekt >
HAK
HAK Atrijski krovni vrt zgrade HAK, Zagreb Krovni vrt zgrade HAK, Zagreb Atrijski krovni vrt zgrade HAK, Zagreb Atrijski krovni vrt zgrade HAK, Zagreb

Dionaea vrtovi

A most wonderful article
dionaea
dionaea
Dionaea vrtovi
5 stars - "A good seafood place." Great service.
krovni vrtovi

krovni vrtovi

Cilj nam je da svaki projekt bude funkcionalan, inovativan i kreativan. Slušajući naše klijente, zajedno nalazimo rješenje koje će zadovoljiti njihove želje i potrebe i poboljšati kvalitetu života. Kompleksnost izvedbe dodatan nam je poticaj i motivacija, a poštivanje krajobrazne struke glavna vodilja.

uređenje parkova

uređenje parkova

Kao profesionalci, smatramo da nosimo i određenu društvenu odgovornost, pri čemu nastojimo biti objektivni posrednici između modernizacije života s jedne, te očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti s druge strane.